Veikla

ĮSTAIGOJE VYKDOMOS PROGRAMOS:

  1. Ikimokyklinio ugdymo programa
  2. Priešmokyklinio ugdymo programa
  3. Pradinio ugdymo programa

Nuo 2004 metų įstaiga dalyvauja tarptautiniame vaikų ugdymo projekte „Step by Step”. Darželio vaikai ugdomi remiantis „Geros pradžios” metodika.

Ugdant ir mokant pradinukus išlieka „Geros pradžios” metodikos elementai.

2013 m. lapkričio 15 d. Kauno mokykla-darželis „Rūtelė" pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla (registracijos Nr. SM-214).

Nuo 2011 metų įstaiga dalyvauja programose „Pienas vaikams", „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose".

2017-2018 mokslo metais dalyvaujame tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Zipio draugai".

2014-2018 metais  vykdoma sveikatos stiprinimo programa „Žinau, renkuosi, darau".

2017-2018 mokslo metais dalyvaujame pradinių klasių ankstyvosios prevencijos programoje „Įveikiame kartu".

2017-2018 mokslo metais dalyvaujame programoje darželinukams  Kauno vaikai šypsosi".

2017-2018 mokslo metais įstaigoje veikia STEP tėvų grupė.

 

M Vykdoma 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa projektas  „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

 

 Uniformos

Mokyklos uniformų standartas

Viešieji pirkimai

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Viešųjų pirkimų ataskaitos  https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/ReportsOrProtocol/Details/2018-238513?formTypeId=3

Planuojami viešieji pirkimai http://www.cvpp.lt/index.php?

Pirkimų skelbimai 2018

Teikiamų maisto produktų kainos

Veiklos planas 2017

Parsisiųsti

Įstaigos nuostatai

Parsisiųsti

Strateginis planas (2016 - 2018)

Parsisiųsti

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis

VGK darbo organizavimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarka

Darbo grupės

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė

Atestacijos komisija

Darbo grupė, organizuojanti sveikatos stiprinimo veiklą mokykloje

 

 

Atnaujinta 2018 06 22