Prašymų į pirmą klasę priėmimas

2017-02-16

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. sausio  7 d. sprendimu, prašymai  į pirmą klasę bus priimami nuo 2017 m. vasario 20 d., 13.00 val. mokyklos raštinėje.

Reikalingi dokumentai

1. Prašymas (pildomas mokykloje);

2. Vaiko gimimo liudijimo kopija;

3. Specialiųjų poreikių asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka, papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas;

Jūsų sutikimu, informaciją apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, teisės aktų nustatyta tvarka, mokyklos administracija  gaus iš institucijų.

Platesnė informacija talpinama skiltyje Paslaugos - Mokinių priėmimas